Certifiering till ISO 9001 och ISO 14001 pågår och kommer vara klart till början av 2018.

Även certifiering till ledningssystemet för arbetsmiljö, OHSAS 18001, pågår och kommer vara klart till början av 2018.

Swerör j borg AB

Askims Verkstadsväg 7
43634 Askim
Telefon: 031-301 40 64

Powered by:aveny Production