UNIKA HELHETER GER UNIKA LÖSNINGAR

Ett bra inomhusklimat är en grundförutsättning för att de som befinner sig i fastigheten ska må bra. Om man kan optimera VVS-driften, så ökar förutsättningarna för ett bättre välmående för de som bor eller arbetar i fastigheten.

VVS är på flera sätt fastighetens omlopp. Ju bättre genomströmning, desto friskare fastighet. För att förbättra driften behövs en gedigen kartläggning av allt från kranar till klimatsystem. Då kan vi driftoptimera på ett sätt som visar sig i allt från människors välbefinnande till bokslutet.

Vi har full insikt i hur VVS påverkar helheten i en fastighet, och åtar oss driftentreprenader i alla storlekar.

INJUSTERING

Injustering är själva grunden till driftoptimeringen. Vi utför kvalitativa injusteringar i alla typer av fastigheter. Med avancerade mätinstrument och god förståelse för detaljernas påverkan på helheten skapar vi den balans mellan värme och kyla som krävs för ett bra välmående och en sparsam energiåtgång.

HUVUDKONTOR

  • Swerör j borg AB
  • Askims Verkstadsväg 7
  • 436 34 Askim
  • Tel 031-301 40 60

FINANSIELL INFORMATION


FÖLJ OSS