ett sätt att ligga steget före

VVS-installationer inom industrin ställer unika krav på allt från projektledning till montering. Vi stöter ofta på branschspecifika utmaningar, och har god erfarenhet av att arbeta med speciallösningar, som exempelvis komplicerade rördragningar och svetsmetoder.

Vi kan snabbt definiera en optimal arbetsprocess, och har god förståelse för industriella projektprocesser. Vi ansvarar för att arbetet löper friktionsfritt och undviker eventuella installationskrockar eller produktionsstopp.

VÄRME/SANITET

Förr oss handlar varje VS-uppdrag om att tänka större, något som är en förutsättning för våra projekt inom industrin. Vare sig det handlar om installation av värme- eller sanitetssystem ser vi till att allt löper friktionsfritt och installeras enligt alla gällande lagar och normer. Vi har självklart svetslicenser för både vitt och svart material.

PROCESS

Processinstallationer har ett mycket brett funktionsområde. Vare sig det handlar om att hålla rätt temperatur på livsmedel eller balansera inomhustemperaturen på en produktionsanläggning, så måste allt fungera med en så liten energiåtgång som möjligt. Vi har alla kompetenser som krävs för att säkerställa kylfunktionen för större och mindre industrier. Som alltid sätter vi helheten i första rummet.

KALKYL

Kostnaden för varje projekt varierar beroende på storlek, metoder, material, m.m. Som helhetspartner kan vi i ett tidigt stadie definiera de mest kostnadseffektiva lösningarna och därmed säkerställa en entreprenad som håller budget, vilket i sin tur ger ett smidigt och tryggt utfört arbete. Vi utför alla slags kalkyler och kostnadsberäkningar för alla typer av projekt.

HUVUDKONTOR

  • Swerör j borg AB
  • Askims Verkstadsväg 7
  • 436 34 Askim
  • Tel 031-301 40 60

FINANSIELL INFORMATION


FÖLJ OSS