fakturering-kvalite/miljö-gdpr

Här finner du information om fakturering, kvalitet och miljö samt personuppgifthantering – GDPR.

Ni som fakturerar oss via EDI ska säkerställa att följande information finns redovisat i er faktura:

 • Vår referens

 • Er referens

 • Märke i form av AO:nr

 • Tydlig information om vad fakturan avser

 • Om fakturan avser omvänd moms skall vårat VAT nr SE556449456401 framgå i fakturan.

Till er som fakturerar digitalt (PDF)

 • Fakturan skall mailas till leverantorsfaktura@sweror.se

 • Vår referens

 • Er referens

 • Märke i form av AO nr

 • Tydlig information om vad fakturan avser.

 • OBS! En PDF-faktura per mail.

Swerör är certifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015 och jobbar ständigt med att förbättra våra rutiner kring ledning, produktion avseende kvalitet, miljö och effektivitet

Information enligt dataskyddsförordningen GDPR.
Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss.

HUVUDKONTOR

 • Swerör j borg AB
 • Askims Verkstadsväg 7
 • 436 34 Askim
 • Tel 031-301 40 60

FINANSIELL INFORMATION


FÖLJ OSS