en självklar del av helheten

Har du frågor som du vill ha svar på? Här hittar du kontaktuppgifter till våra olika verksamhetsområden. Vi hörs!

Bosse Strand

VD/Kalkyl

Tel 031-301 40 65
E-post: bosse.strand@sweror.se

DICK CHRISTENSSON

Avd.chef – Entreprenad/Tf.VD

Tel 031-301 40 67
E-post: dick.christensson@sweror.se

HANS OLSSON

Energi och driftoptimering

Tel 031-303 46 76
E-post: hans.olsson@sweror.se

PETER LINDQVIST

Arbetsledare – Service och mindre Entreprenader

Tel 031-301 40 62
E-post: peter.lindqvist@sweror.se

INGE JOHANSSON

Garanti och eftermarknad

Tel 031-301 46 71
E-post: inge.johansson@sweror.se

NIKLAS ANDERSSON

Projektledare – Tekniska installationer

Tel 031-301 40 63
E-post: niklas.andersson@sweror.se

TOBIAS VEJEDAL

Projektledare

Tel 031-303 46 70
E-post: tobias.vejedal@sweror.se

ANNA OJA

Projektledare

Tel 031-303 46 74
E-post: anna.oja@sweror.se

TOMMY DENNERLÖV

Projektledare

Tel 031-303 46 79
E-post: tommy.dennerlov@sweror.se

ANDERS BILL

Projektledare

Tel 031-301 40 68
E-post: anders.bill@sweror.se

Sara Nielsen

Ekonomichef

Tel 031-301 40 69
E-post: sara.nielsen@sweror.se

ANNIKA BORG

Ekonomi och administration

Tel 031-301 40 64
E-post: annika.borg@sweror.se

NATALIE BORG

HR/Marknad

Tel 031-303 46 78
E-post: natalie.borg@sweror.se

David Lageborn

Projektledare

Tel: 031-301 40 66
E-post: david.lageborn@sweror.se

Här finns vi! Välkommen.

Swerör J Borg AB

Askims Verkstadsväg 7
436 34 Askim
031-301 40 60

HUVUDKONTOR

  • Swerör j borg AB
  • Askims Verkstadsväg 7
  • 436 34 Askim
  • Tel 031-301 40 60

FINANSIELL INFORMATION


FÖLJ OSS