när helheten räknas

Att gå in som VVS-partner vid en installationsentreprenad ställer stora krav på förståelse för helheten. Det är nödvändigt att du samarbetar med erfarna och kompetenta installatörer med samma målbild som er. Vi på Swerör tar mer än gärna ansvar för den rollen.

Vi har breda kompetenser inom projektplanering och logistik, och bidrar på så sätt till en bättre entreprenad. Genom att komma in tidigt i processen kan vi lättare motsvara de krav som ställs på oss, och samtidigt vara specifika tillbaka. Vi blir en självklar del av helheten.

Ring eller maila!

Jag berättar gärna mer om våra erbjudanden inom VVS-installation.

DICK CHRISTENSSON

Avd.chef – Entreprenad

Tel 031-301 40 67
E-post: dick.christensson@sweror.se

INSTALLATION

Swerör utför installationer för värme, vatten, sanitet, ventilation och kyla, antingen i form av totalentreprenad enligt ABT06 eller som utförandeentreprenad enligt AB04, i både fastpris- och partneringprojekt. Du kan alltid räkna med ett helhjärtat engagemang och en kvalitetssäkrad standard på utförandet, helt utefter er målbild.

VÄRME/SANITET

För oss handlar varje VS-uppdrag om att tänka större. Vare sig det rör sig om installation av värme- eller sanitetssystem, ser vi till att allt löper friktionsfritt och installeras enligt alla gällande lagar och normer. Vi är självklart auktoriserade av Säker Vatten och Heta Arbeten och har svetslicenser för både vitt och svart material.

KYLA

Kylanläggningar har ett mycket brett funktionsområde, exempelvis hålla rätt temperatur på kontoret eller hindra servrar från att överhettas. Oavsett vad, så ska allt fungera till en så liten energiåtgång som möjligt. Vi har alla kompetenser som krävs för att säkerställa kylfunktionen i både större och mindre projekt. Berätta för oss om din målbild så gör vi verklighet av den.

KALKYL

Kostnaden för varje projekt varierar beroende på storlek, metoder, material, m.m. Som helhetspartner kan vi i ett tidigt stadie definiera de mest kostnadseffektiva lösningarna och därmed säkerställa en entreprenad som håller budget, vilket i sin tur ger ett smidigt och tryggt utfört arbete. Vi utför alla slags kalkyler och kostnadsberäkningar för alla typer av projekt.

HUVUDKONTOR

  • Swerör j borg AB
  • Askims Verkstadsväg 7
  • 436 34 Askim
  • Tel 031-301 40 60

FINANSIELL INFORMATION


FÖLJ OSS